Nar n kommer hit, kommer mi langsam att kla av mej…

Nar n kommer hit, kommer mi langsam att kla av mej… ”men det kommer finnas nagon lag sasom du maste komma: Du far inte gegga mig forran mi skanker de befogenhet.” Jag befinner sig osviklig gallande att n hittills haft marklig smutsiga mal, sam omedelbart befinner sig det riktigt tidrymd att avskilja do tillsammans honom….